Projekti

MSE Ugljevik

Solarna elektrana u sklopu RiTE Ugljevik, puštena u rad 01.03.2014. godine, snaga instalisanih fotonaponskih panela iznosi 240kW, a planirana godišnja proizvodnja iznosi 330.000kWh.

Copyright © 2019