Projekti

MSE Incel 2

Solarna elektrana u vlasništvu „PPA“ d.o.o. Banja Luka snaga instalisanih fotonaponskih panela iznosi 259,2kW, a planirana godišnja proizvodnja iznosi 330.000kWh.

Copyright © 2019