Istorijat

Istorijat

ETMAX d.o.o. je elektrotehničko preduzeće osnovano u Banjoj Luci 2012. godine sa ciljem da implementuje i promoviše savremene sisteme proizvodnje električne energije. Glavni fokus našeg preduzeća je razvoj i implementacija sistema za proizvodnju električne energije iz neograničene energije sunca.

Iz svog asortimana usluga prvenstveno bismo istakli projektovanje, razvoj i izgradnju fotonaponskih elektrana, hibridnih sistema za napajanje sa ciljem racionalizacije troškova, kao i potpuno autonomnih sistema napajanja u nepristupačnim područijima gdje je pristup javnoj mreži otežan ili potpuno onemogućen. Uz to, radimo na projektovanju i razvoju sistema daljinski upravljane ulične rasvjete, koristeći radiofrekventnu i LED tehnologiju, a sa ciljem potpuno nezavisnog upravljanja o lokalnim distributivnim mrežama.

Pored navedenih djelatnosti, moramo istaći da smo generalni zastupnik austrijske kompanije FRONIUS, i njihovi ovlašteni prodajni i servisni partner, te ovlašteni distributer kompanije QCELL (Hanwha Group), godinama u nazad najvećeg prozvođača fotonaponskih modula.

Copyright © 2019